Styl pisania ma cztery cechy:

  1. formalność
  2. Złożoność języka
  3. Obiektywność i
  4. Głębokość informacji.

Cel, jaki chcesz osiągnąć, to czytelnicy & # 39; Wymagania, relacje z czytelnikiem i charakter dokumentu wpływają na styl pisania. Styl to strategia skutecznego pisania, a nie cel.

W tym artykule zajmujemy się formalnościami.

Formalność oznacza (1) stopień, w jakim przestrzegasz faktycznych i przyjętych standardowych konwencji języka angielskiego, (2) zakres, w jakim używasz zwykłych słów w przeciwieństwie do potocznych słów idiomatycznych, (3) poziom obiektywizmu i (4))) poziom intymności, który akceptujesz z czytelnikiem. Formalne pisanie nie oznacza używania „fantazyjnego” języka i wielkich słów.

Poziomy formalności, czasami nazywane rejestrami językowymi, można interpretować w następujący sposób.

Kameralny (najmniej formalny): W ten sposób mówisz lub piszesz z najlepszymi przyjaciółmi lub partnerem. Język intymny jest silnie uzależniony od wspólnych doświadczeń, wymaga zrozumienia wspólnych tematów i nie odzwierciedla zwykłych angielskich konwencji gramatyki lub struktury zdań. Opiera się również na powszechnych definicjach tego, co oznaczają słowa i frazy, a znaczenia te mogą być różne lub bardziej szczegółowe znaczenia używane przez ogół społeczeństwa. Unikaj języka intymnego, chyba że rozmawiasz lub piszesz z ludźmi w najbliższych związkach, ponieważ język intymny zależy od relacji z drugą osobą i sugeruje bliskość społeczną i emocjonalną.

mimochodem W ten sposób mówisz lub piszesz do osób, z którymi od czasu do czasu się łączysz. Przyjaciele i członkowie rodziny mogą należeć do tej kategorii, podobnie jak wielu znajomych. Chociaż ten rejestr językowy został opisany jako „przyjazny” język, możemy również używać swobodnego języka w nieprzyjaznych okolicznościach. Język potoczny zależy w pewnym stopniu od wspólnych doświadczeń, wspólnych zainteresowań i podobnych osobowości z drugą osobą. Używanie słów jest często idiosynkratyczne (tj. Potoczne) i zależy od wspólnych doświadczeń.

społeczny: W ten sposób rozmawiasz lub piszesz z ludźmi, których spotykasz w sytuacjach społecznych, np. B. kiedy rozmawiasz ze sprzedawcą lub gdy zapoznałeś się z przyjacielem znajomego. Opiera się na ogólnie przyjętych definicjach słów, wspólnych, ale szacownych pozdrowieniach dla drugiej osoby oraz standardowych konwencjach w języku angielskim, jeśli nie tak surowych jak bardziej formalne rejestry. Nie zależy od wspólnych doświadczeń, ale może używać idiomów wspólnych dla konkretnej społeczności lub kultury. Język społecznościowy jest odpowiedni dla większości spotkań towarzyskich. Rzeczywiście, język społeczny oznacza przynależność do określonej społeczności lub kultury ogólnej i jest odpowiedni, gdy próbuje się ustanowić jako członek określonej społeczności społecznej.

formalna: Język formalny ściśle przestrzega zwykłych angielskich konwencji i opiera się na ogólnie przyjętych definicjach słów. Ma tendencję do unikania osobistych opinii, uczuć i osobistych doświadczeń. Unika także idiomów. W przeciwieństwie do mniej formalnych stylów językowych, język formalny nie zakłada, że ​​czytelnik wymienił się doświadczeniami, rozumie problemy i problemy lub ma powiązania społeczne z autorem lub mówcą. Jest to na ogół poziom formalności w przypadku listów publicznych, opublikowanych lub osobistych, z którymi nie ma się żadnych relacji społecznych. Jest to najbardziej akceptowalny poziom dla większości opublikowanych lub publicznych dokumentów, dokumentów biznesowych i dokumentów akademickich.

Profesjonalne: Oto słowo ekspert nie oznacza formalnych i biznesowych. Oznacza profesjonalne pisanie. Dokumenty profesjonalne to dokumenty społeczne do wszystkich praktycznych celów. Grupa społeczna to jednak konkretna, ukierunkowana grupa czytelników w branży zawodowej. Członkowie tej grupy mówią wspólnym językiem technicznym z pewnymi słowami i wyrażeniami, często zwanymi żargonem, oraz specjalistyczną wiedzą specjalistyczną w dziedzinie nauki. W przeciwieństwie do języka społecznego zrozumienie nie zależy od wspólnych doświadczeń w społeczności lub grupie społecznej. Zrozumienie zależy raczej od wspólnej wiedzy i doświadczenia w określonej dziedzinie zawodowej. Podobnie jak język formalny, język profesjonalny ściśle przestrzega konwencji językowych.

Sprawdzanie formalności ma sens z dwóch powodów. (1) Pomoże Ci wybrać odpowiedni poziom. Użycie niewłaściwego poziomu spowoduje konflikt z czytnikiem. Jeśli używasz poziomu, który jest zbyt intymny, potrzebujesz poziomu intymności, którego czytelnik nie udostępnia. Jeśli użyjesz poziomu, który jest zbyt formalny, możesz być postrzegany jako arogancki, protekcjonalny outsider. W obu przypadkach niszczysz relacje z czytelnikami, których potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele. (2) Jeśli znasz różne formalności, możesz ocenić skuteczność swojej komunikacji, dokonać korekt i elastycznie zaprojektować swój styl komunikacji.

Chociaż poziomy formalności regulują użycie słów, nic w piśmie formalnym lub zawodowym nie sugeruje, że użycie dłuższych, bardziej ezoterycznych słów jest lepsze. Rzeczywiście istnieje ryzyko, że Twoja komunikacja i wiarygodność zostaną zagrożone, jeśli niektóre słowa nie będą miały zastosowania do grupy docelowej, do której się zwracasz, lub jeśli nie jesteś pewien, jak ich użyć.

W środowisku biznesowym, szkolnym i najbardziej profesjonalnym skuteczne pisanie pozostaje na poziomie formalnym, chyba że masz konkretny powód, aby użyć innego poziomu.