Różne procesy uzdatniania wody

Potrzebujemy czystej, bezpiecznej wody w życiu codziennym. Jest to bardzo ważne dla dobrego samopoczucia, higieny i wydajności społeczeństwa.

Proces uzdatniania wody może się nieznacznie różnić w różnych punktach w zależności od technologii systemu, który należy poddać obróbce. Niemniej jednak zasady są zasadniczo takie same. W poniższej sekcji opisano różne standardowe procesy uzdatniania wody.

Koagulacja / flokulacja

Podczas procesu koagulacji ciekły siarczan glinu lub ałun i / lub polimer miesza się z surową lub nieoczyszczoną wodą. Mieszanina powoduje, że małe cząsteczki brudu w wodzie sklejają się lub koagulują. Następnie te cząsteczki brudu tworzą grupy, które sklejają się ze sobą i tworzą płatki, większe cięższe cząstki, które można łatwo usunąć przez filtrację lub osadzanie.

Sedymentacja

Gdy woda i cząstki płatków przechodzą przez proces oczyszczania, wpływają do basenu sedymentacyjnego. Tutaj woda płynie powoli i pozwala ciężkim płatkom osiadać na podłodze. Płatki gromadzące się na dnie basenu nazywane są szlamem, który jest kierowany do lagun, które mają zostać wysuszone. Filtracja bezpośrednia nie obejmuje etapu sedymentacji, a filtracja jest jedynym procesem, który usuwa płatki.

Filtracja

Woda przepływa przez filtr, aby usunąć cząsteczki z wody. Filtry składają się z warstw żwiru i piasku, a czasem ze zmiażdżonego antracytu. Zanieczyszczenia zawieszone w wodzie są zbierane przez filtrację, a skuteczność dezynfekcji jest dalej poprawiana. Filtry są regularnie dokładnie płukane.

Dezynfekcja

Zanim woda dostanie się do systemu dystrybucji, jest dezynfekowana, aby zabić bakterie, pasożyty i wirusy powodujące choroby. Chlor jest stosowany, ponieważ jest doskonałym środkiem dezynfekującym, a pozostałe poziomy można utrzymać, aby chronić przed prawdopodobnym skażeniem biologicznym podczas dystrybucji wody.

Suszenie osadu

Zebrane ciała stałe, które następnie osadzają się w wodzie przez filtrację i sedymentację, są wysyłane do suszących się lagun.

Fluoryzacja

Jest to metoda uzdatniania wody w społeczności, której celem jest dostosowanie stężenia wolnych jonów fluorkowych do optymalnego poziomu w celu zminimalizowania próchnicy zębów. Woda Hunter jest wymagana do fluorowania wody zgodnie z ustawą NSW Fluoridation of Public Water Supplies Act z 1957 r.

korekta pH

Wapno miesza się z filtrowaną wodą w celu dostosowania pH i ustabilizowania naturalnie miękkiej wody, tak aby korozja w systemie dystrybucji iu klientów Warunki sanitarne są zmniejszone.