wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaNaukaNabywanie kompetencje leksykalnych w zakresie języka obcego

Nabywanie kompetencje leksykalnych w zakresie języka obcego

We współczesnej dydaktyce języków obcych, ukierunkowanej głównie na nauczanie umiejętności porozumiewania się, ważną role odgrywa słownictwo. Dlatego wprowadzenie regularnej pracy nad leksyką na zajęciach języka obcego jest dziś konieczne. Zgodnie z definicją „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego” kompetencje leksykalne wyrażają się w znajomości i umiejętności użycia słownictwa konkretnego języka. Poziom kompetencji leksykalnych warunkuje płynne i skuteczne porozumiewanie się. Do kompetencji leksykalnych zalicza się elementy leksykalne i gramatyczne. Elementy leksykalne rozumiane są jako pojedyncze słowa, wyrażenia, idiomy oraz inne stałe związki wyrazowe stosowane w danym języku. Z kolei elementy gramatyczne budowane są przez zamknięte zbiory słów.

W metodyce nauczania języków obcych stosuje się wiele metod i technik nauczania leksyki. Wyróżnia się trzy fazy nauczania słownictwa na lekcji: wprowadzanie, powtarzanie i utrwalanie słownictwa nowego oraz wprowadzanie i utrwalanie słownictwa opanowanego wcześniej. Wprowadzanie słów na zajęciach języka obcego określane jest jako moment uruchamiania inicjatywy umysłowej. Z kolei utrwalanie i powtarzanie słownictwa nowego i słownictwa poznanego wcześniej, to czas zdobycia pewności, że nauka spełniła swoją rolę.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta