środa, 17 kwietnia, 2024
Strona głównaNaukaReforma językowa

Reforma językowa

W roku 1990 reforma nauczania języków obcych wprowadziła możliwość nauki dwu dowolnie wybranych z czterech – w szkołach podstawowych i gimnazjach (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) i z sześciu w liceach (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski). Położono wówczas także większy nacisk na nauczanie dwujęzyczne oraz umożliwiono naukę języków mniejszościom narodowym i grupom etnicznym. Język mniejszości może być dziś w szkole językiem wykładowym, drugim językiem nauczania lub też być nauczany jako przedmiot dodatkowy. Od 1 września 2001 r. wprowadzono także obowiązkowe kształcenie językowe dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach specjalnych. Na uczelniach wyższych wykłada się dziś oprócz języków europejskich także języki azjatyckie, np. japoński i chiński. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również języki: ukraiński, fiński, estoński i litewski. Wiele uczelni przygotowuje też studentów do zdawania egzaminów międzynarodowych. Niektóre ośrodki akademickie zapewniają także naukę specjalistycznych języków obcych.

Co się czyta