poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona głównaNaukaRedakcja, ćwiczenia

Redakcja, ćwiczenia

Na lekcjach języka obcego do wielu tematów powraca się systematycznie, ponieważ ich treść częściowo się pokrywa. W praktyce dydaktycznej przerobiony już materiał powtarza się przy realizacji nowego tematu. Nowy materiał leksykalny uzupełnia opanowany dotychczas zakres słów i wyrażeń. Sprzyja to powtórzeniu i utrwaleniu kursu. W ramach sesji języka obcego wykonuje się liczne ćwiczenia, na podstawie których nauczyciel ocenia zakres zdobytego słownictwa. Do najczęściej stosowanych ćwiczeń sprawdzających kompetencje leksykalne zalicza się: ćwiczenia asocjacyjne, ćwiczenia z luką, ćwiczenia typu prawda czy fałsz, ćwiczenia rekonstruujące wyraz, ćwiczenia z hipotezą, ćwiczenia klasyfikujące słownictwo według kategorii, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia w redagowaniu, ćwiczenia z antonimami i homonimami, ćwiczenia z definicjami oraz inne.

Co się czyta