wtorek, 21 maja, 2024

Native speakersi

W Rumunii języków obcych nauczano w tzw. trybie rozszerzonym od 1968 r. Jednak w latach 80. ubiegłego wieku wycofano ze szkół wszystkie programy intensywnego kształcenia językowego, zawężając naukę głównie do szkół średnich. W latach 90. powrócono do intensywnego kształcenia językowego, wprowadzając między innymi do struktury edukacji szkoły i klasy dwujęzyczne. Proces ten napotkał znaczne trudności organizacyjne, głównie w zakresie pozyskiwania kadr. Dlatego nauczaniem języków obcych w Rumunii zajęli się na prośbę tamtejszego Ministerstwa Edukacji i Nauki wolontariusze Korpusu Pokoju i innych organizacji, zapewniając native speakers jako nauczycieli. Amerykański Korpus Pokoju jest organizacją popularną, gdyż jego wolontariusze językowi są obecni niemal w całej Rumunii. Amerykanie uczą zazwyczaj w klasach podzielonych na grupy, we współpracy z nauczycielem rumuńskim.

Co się czyta