wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaNaukaKontakt z zawodowym językiem obcym

Kontakt z zawodowym językiem obcym

Kontakt z zawodowym językiem obcym jest często ograniczony liczbą godzin zajęć szkolnych i kursów językowych. Różnice w nauczaniu języka specjalistycznego i języka ogólnego wynikają także z faktu, że cele i treści nauczania języka branżowego są zawsze w większym stopniu związane z konkretnymi potrzebami uczących się. Zatem nauczanie języka zawodowego wymaga od uczących się oraz od nauczyciela odpowiednich kompetencji w tym zakresie. Nauczanie języka specjalistycznego charakteryzuje przede wszystkim intensywność nauczania, rozumiana jako poznanie terminologii zawodowej w bardzo krótkim okresie. Stąd popularne są zajęcia językowe adresowane specjalnie do przedstawicieli konkretnych zawodów. Do nauki języka fachowego przystępują z reguły osoby, które opanowały język obcy przynajmniej w stopniu podstawowym.

Co się czyta