niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaNaukaGranty językowe

Granty językowe

Akceptacja wniosku jest podstawą do przyznania grantu na wyjazd językowy. Kurs CLIL organizowany jest między innymi na Uniwersytecie Kent w Canterbury w postaci dwutygodniowych zajęć językowych dla nauczycieli angielskiego oraz innych przedmiotów. Zajęcia odbywają się w formie półtoragodzinnych sesji i dotyczą następujących zagadnień: różnic między nauczaniem CLIL a metodami tradycyjnymi, słownictwa przydatnego na lekcji CLIL, doboru ćwiczeń adresowanych do uczniów charakteryzujących się różnym typem inteligencji (multiple intrelligences), nauki przez różne kanały sensoryczne – VAK (visual, auditory, kinesthetic), użycia języka rodzimego i obcego w nauczaniu zintegrowanym, pracy w grupie na lekcji CLIL, nauczania specyficznego słownictwa w edukacji przedmiotowej oraz stosowania pomocy metodycznych do zajęć zintegrowanych. Każdą sesję językową urozmaicają prezentacje metod, ćwiczeń, technik motywujących oraz innych form nauki języka. Kurs kończy się przeprowadzeniem krótkich zajęć, w trakcie których uczestnicy prezentują praktycznie poznane metody i techniki.

Co się czyta