niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaNaukaJęzyk polski na Białorusi

Język polski na Białorusi

Język polski jest obecnie szóstym językiem europejskim pod względem liczby użytkowników w Unii Europejskiej. W ostatnich latach notuje się wzrastające zainteresowanie cudzoziemców nauką polskiej mowy. Nauczaniem języka polskiego jako obcego zajmuje się w Polsce kilka ośrodków uniwersyteckich oraz inne szkoły wyższe. Kształcenie polonistyczne organizują też instytucje polonijne w innych krajach europejskich. Język polski jest językiem atrakcyjnym przede wszystkim dla mieszkańców wschodniej Europy, przez których traktowany jest jako język Unii Europejskiej. Wiąże się z tym faktem przede wszystkim oczekiwanie narodów wschodnioeuropejskich na poprawę własnego losu poprzez wyjazdy do Polski na zakupy, do pracy lub w celach turystycznych.
Odrodzenie się języka polskiego w Europie Wschodniej stało się możliwe dzięki przemianom politycznym w końcu lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku. Pracą lub nauką w Polsce zainteresowani są dziś przede wszystkim Białorusini. Ludność polskiego pochodzenia stanowi najliczniejszą grupę mniejszości na Białorusi. Największym skupiskiem Polaków jest obwód grodzieński, w którym język Polonii jest językiem ojczystym dla prawie 20% ludności polskiego pochodzenia.

Co się czyta