wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaBez kategoriiOrganizacje przejmują zadania państwa

Organizacje przejmują zadania państwa

Pod hasłem organizacji społecznych kryje się szereg przeróżnych organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych, a także stowarzyszeń. Są to grupy osób, które chcą wspólnie realizować jakiś cel, który jest zwykle bardzo ogólnie zapisany w statucie organizacji. Mają do spełnienia pewną misję, która jest powodem powołania i istnienia organizacji. Misja jest realizowana przez wykonywanie zaplanowanych zadań. W społeczeństwie szczególną rolę mają organizacje pozarządowe. Obecnie przejmują one od państwa wiele zadań, za które państwo jest odpowiedzialne. Działają w interesie publicznym, wypełniając lukę, która powstaje, gdy państwo nie jest w stanie natychmiast wykonywać obowiązków w pewnych sektorach. Organizacje pozarządowe bardzo często działają w dziedzinach związanych ze zdrowiem, opieką, edukacją czy wychowaniem. Wiele z nich zajmuje się pomocą ludziom z problemami zdrowotnymi, którzy nie mogą liczyć na pomoc państwa w tym zakresie. Bardzo często pomoc ta polega na pozyskiwaniu w różny sposób środków, które następnie są wykorzystywane np. na leczenie zagraniczne lub na zakup niezbędnych leków i rehabilitacji. To bardzo ważne zadanie, szczególnie w zakresie chorób rzadkich. Bardzo często też organizacje pozarządowe przejmują od państwa obowiązki edukacyjne. Powstają przedszkola i szkoły, które są prowadzone przez różne fundacje i stowarzyszenia. To pozwala na lepszy rozwój szkolnictwa, ponieważ dla szkół publicznych pojawia się konkurencja. Pojawienie się konkurencji edukacyjnej skutkuje często podniesieniem poziomu nauki w szkołach publicznych. Jednak działalność organizacji wymaga często pewnych nakładów. Organizacje pozyskują je w różny sposób. Są to zarówno składki, publiczne zbiórki, jak i startowanie w różnych konkursach z konkretnymi programami. Organizacje ze statusem pożytku publicznego mogą też pozyskać 1% z podatków.

Co się czyta