wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaNaukaAngleiski na Węgrzech

Angleiski na Węgrzech

Na Węgrzech nie zapewniono jednak warunków do wczesnoszkolnej nauki języka obcego. Niektóre szkoły podstawowe pod presją rodziców tworzą własne programy lokalne w tym zakresie. Szkoły te przeznaczają na naukę języka dodatkową liczbę godzin. Odnośnie nauczania drugiego języka obcego w węgierskiej podstawie programowej nie przeznacza się na jego realizację żadnych godzin lekcyjnych. Dlatego te szkoły, które chcą nauczać drugiego języka obcego muszą poświęcić godziny przeznaczone na nauczanie innego przedmiotu.

Priorytetem nauczania języków obcych na Węgrzech jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w sytuacjach komunikacyjnych. Dlatego język angielski nauczany jest niemal we wszystkich szkołach podstawowych. 40% szkół wprowadza nauczanie angielskiego w klasie pierwszej, natomiast 36% od klasy trzeciej. Jedną z najpopularniejszych form jest ogólny kurs nauki angielskiego. Istnieją ponadto formy nauczania w rozszerzonym zakresie oraz na zajęciach pozalekcyjnych, a także w szkołach dwujęzycznych. Coraz popularniejsze jest nauczanie języka angielskiego w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Co się czyta