środa, 17 kwietnia, 2024
Strona głównaBez kategoriiO zasiłek wcale nie jest łatwo

O zasiłek wcale nie jest łatwo

Zasiłki to specjalna forma pomocy, świadczona najczęściej w formie pieniężnej, choć zdarza się, że jest to też pomoc materialna. Najczęściej zasiłków udzielają różne instytucje państwowe i organizację, które działają w zakresie pomocy. Są to organizacje non-profit, które najczęściej posiadają status organizacji pożytku publicznego. Jednak podstawową instytucją, która przekazuje zasiłki osobom uprawnionym to gmina, a także ZUS i KRUS. Te dwie ostatnie instytucje wypłacają zasiłki pogrzebowe, chorobowe, macierzyńskie. Gmina przyznaje i wypłaca zasiłki przy pomocy specjalnie powołanych instytucji, czyli ośrodków pomocy społecznej. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej, zanim zostanie przyznany zasiłek, szczegółowo sprawdzają, czy osoba, która chce go uzyskać, jest do tego uprawniona. Przepisy prawa bardzo szczegółowo wskazują kto i w jakich okolicznościach może zostać beneficjentem zasiłku. Kryteria są bardzo różne i zależą od tego, jaki to ma być zasiłek. Ośrodki pomocy społecznej zajmują się zasiłkami z pomocy społecznej, rodzinnymi, pielęgnacyjnymi, celowymi, stałymi i okresowymi. Badanie, czy osoba starająca się, jest rzeczywiście uprawniona musi być bardzo staranne. Oprócz przedstawienia różnych dokumentów, pracownicy przeprowadzają wizję lokalną, a także przeprowadzają wywiad środowiskowy. To wszystko pozwala ustalić, czy rzeczywiście dana osoba potrzebuje środków z opieki społecznej. Zdarza się bowiem wcale nie tak rzadko, że ludzie usiłują wyłudzić zasiłek. Obecnie skala udzielania zasiłków jest bardzo duża. Pieniądze na zasiłki przekazuje do gminy państwo jako subwencję. Organizacje społeczne najczęściej udzielają zasiłków w postaci materialnej. Bardzo często jest to żywność oraz odzież. Prowadzą też banki żywności, którą pozyskują z przeróżnych źródeł.

Co się czyta