wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaBez kategoriiNauczyciele, a przedmioty

Nauczyciele, a przedmioty

System edukacji w Polsce sprawia, że potrzebni są nowi nauczyciele. Na każdym poziomie edukacji podstawy programowe przewidują konkretne przedmioty i ilość godzin, które powinny zostać przeprowadzone. Nauczycieli można podzielić na kilka grup ze względu na przedmiot nauczania.

Jedną z tych grup są nauczyciele, którzy mogą prowadzić lekcje w każdej szkole, zarówno podstawowej, gimnazjach jak i ponadgimnazjalnych. Nauka na wszystkich szczeblach obejmuje przedmioty takie jak język polski, matematyka, biologia, historia, fizyka czy wychowanie fizyczne. Do tej grupy można zaliczyć również nauczycieli religii.

Inną grupą są nauczyciele, których przedmioty nauczane nie na wszystkich szczeblach szkolnych. Przykładem mogą być zajęcia z plastyki, techniki czy muzyki, które odbywają się w szkołach podstawowych i gimnazjach. Z kolei chemia, wychowanie do życia w rodzinie czy wiedza o społeczeństwie zarezerwowane są dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Trzecią grupą są przedmioty zawodowe realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoły zawodowe oraz technika realizują inny program, niż licea ogólnokształcące, dlatego potrzebują specjalistów związanych z zawodami takimi jak na przykład fryzjerstwo, kosmetyka, budownictwo, mechanika, gastronomia, handel czy ekonomia. Plusem może być fakt, że nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą znaleźć zatrudnienie również w szkołach policealnych, realizujących program zbliżony do techników.

Ostatnią grupą są nauczyciele języków obcych, którzy mogą uczyć we wszystkich rodzajach szkół posiadając odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo nauczyciele tacy mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach językowych czy przy udzielaniu korepetycji.

Co się czyta