czwartek, 18 lipca, 2024
Strona głównaWiedzaMultimedia w nauce

Multimedia w nauce

Na lekcji języka obcego daje to lektorowi ogromne możliwości twórcze. Multimedialny sposób nauczania angażuje bowiem wielowymiarowo wszystkie zmysły i emocje. Wpływa to znacząco na poziom motywacji oraz satysfakcji, a tym samym na skuteczność i wyniki nauczania. Dzięki nowoczesnym technologiom nauczyciel aktywizuje ucznia, pomaga mu w zdobyciu wiedzy i umiejętności językowych w oparciu o takie środki, które już ze względu na swe istnienie, fascynują i przyciągają młodych ludzi.

Nauczyciel wykorzystując nowe technologie może efektywnie wykorzystywać treści, nabywać nowe wiadomości, kontrolować stopień opanowania języka, indywidualizować nauczanie, komunikować się z uczniem i całym systemem szkolnym, prowadzić dialog nawet wtedy, gdy nie ma lekcji, a istnieje taka potrzeba. Interaktywność materiałów dydaktycznych daje nauczającemu pewność, że jego metody są zrozumiałe i akceptowane przez uczniów.

Co się czyta