czwartek, 18 lipca, 2024
Strona głównaBez kategoriiCzy możliwa jest kariera w zawodzie nauczycielskim?

Czy możliwa jest kariera w zawodzie nauczycielskim?

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki pedagogiczne na różnego typu uczelniach wyższych.
Rodzice maturzystów nie zawsze akceptują takie wybory, uważają bowiem, że w zawodzie nauczycielskim niemożliwa jest kariera pozwalająca na osiągnięcie zadowolenia z pracy i skali zarobków pozwalających żyć na odpowiednim poziomie.
Czy tak jest rzeczywiście?
Nauczyciel stażysta zarabia stosunkowo mało w porównaniu z wynagrodzeniem uzyskiwanym przez osoby o zbliżonych kwalifikacjach zatrudnione w przemyśle lub gospodarce. To prawda, ale wiadomo też, że wraz z wzrastającym okresem zatrudnienia w szkole, możliwe są coraz wyższe stopnie awansu zawodowego. Ich osiąganie wymaga jednak zwiększonej aktywności w zakresie dalszego samokształcenia.
Wyniesiona z okresu studiów wiedza jest podstawą do wykonywania zawodu. Nie zawsze jednak edukacja nauczycieli uwzględnia najnowsze trendy i metody nauczania, dlatego każda dodatkowa wiedza w tym zakresie pomaga usprawnić proces nauczania.
Kolejne stopnie awansu zawodowego w zawodzie pedagogicznym to: nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Do ich zdobycia potrzebne jest odbycie przewidzianego ustawą okresu stażu, pozytywna ocena dorobku w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz zdanie egzaminu.
Uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego wiąże się z podwyżką płacy, jak również daje lepszą pozycję na rynku pracy w zawodzie nauczycielskim. Może nie jest to zbyt wielka kariera finansowa, ale na ogół daje satysfakcję ludziom chcącym się realizować w tym prestiżowym zawodzie.

Co się czyta