niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaWskaźnikiDoskonalenie systemu BHP

Doskonalenie systemu BHP

Obecnie podejmuj się próbę oceny efektywności zarządza­nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Już pierwsze wyniki wskazują, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest w tym kontekście potrzebne i opłacalne.
Doskonalenie i wspomaganie wdrażania w przedsię­biorstwach skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawowy cel prac. Opracowano wówczas normę PN-N-18001 czyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma wymaga ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego, ujętych w projekcie normy krajowej PN-N-18002 systemów zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Z myślą o doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzone są obecnie badania nad wdra­żaniem programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych i promowaniem działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, w tym tych realizowanych w ramach bezpie­czeństwa i higieny pracy. Badania potwierdziły, że podejmowanie takich działań może znacząco przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i jakości życia w pracy.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta