czwartek, 18 lipca, 2024

Badania CSR

Brak istotnej statystycznie zależności między wdrażaniem działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z systemami zarządzania bhp (przy czym należy pamiętać, że pod pojęciem „systemu zarządzania bhp” rozumie się tutaj sfor­malizowany system zarządzania, dopasowany do wymagań zawartych w normach i certyfikowany) i bez takich systemów nie oznacza jednak braku wpływu zarządzania bhp na wdrażanie takich działań. Świadczy o tym, wynikająca z badań, silna i istotna statystycznie korelacja zintegrowanego wskaźnika zarządzania bhp, wykorzystywanego do oceny zarządzania bhp ze wskaźnikiem wdrożenia działań w zakresie odpowiedzialności społecznej, zarówno CSRB, jak i CSR.
Na ogół działania odpowiedzialne społecznie w przedsiębiorstwie są realizowane w kilku ob­szarach równocześnie, o czym może świadczyć fakt, że zdecydowana większość współczynników korelacji pomiędzy wskaźnikami CSR1-CSR9 jest istotna statystycznie, a także fakt istnienia istotnych statystycznie korelacji pomiędzy tymi wskaźnikami a wskaźnikiem ogólnym CSR.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta