środa, 17 kwietnia, 2024

Czas wolny

Pojęcie czasu wolnego niemalże zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest całkowicie zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowieka, którym dysponować ma możliwość on według swej pragnie i uznania. Kazimierz Czajkowski stwierdza, że czas wolny jest dobrem społecznym, wypracowanym poprzez jednostkę i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej, nauce – dla rozwijania osobistych zamiłowań i zainteresowań, obietnice kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej osobowości jednostki. Dlatego należałoby go uczynić w pewnych przypadkach aktywnego, świadomego szukania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie prywatnej roli w społeczeństwie

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta