niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaBez kategoriiBazylika sejneńska

Bazylika sejneńska

o zróżnicowanie mieszkańców odegrało także ogromny wpływ na język regionu,
na gwarę, w której można zauważyć wpływy z języka ziem Mazowsza, języka litewskiego, rosyjskiego, a nawet wpływy żydowskie. W czasie moich badań, jakie przeprowadzałam rok temu na zajęcia z dialektologii, udało mi się zanotować przypadek wciąż śpiewanej na tych obszarach żydowskiej piosenki, co dziwniejsze odnotowywanej przedtem tylko na obszarach Lubelszczyzny.
Suwalszczyzna może poszczycić się również niezwykłym zróżnicowaniem krajobrazu, jaki został ukształtowany przez lodowiec. Dlatego też „nad pofałdowanymi płaskowyżami
i głębokimi wąwozami górują wyniosłe wzgórza, a dziesiątki jezior o urozmaiconej linii brzegowej, łączy się w sieć rzek, strumieni, strug1 To właśnie wpływ lodowca sprawił,
iż na Suwalszczyźnie możemy obejrzeć liczne głazowiska narzutowe (m.in. Głazowisko Bachanowo), korzystać z uroków jezior i rzek (przede wszystkim Czarnej Hańczy
i Rospudy), podziwiać piękno pagórków i gór (m.in. Cisowa Góra) znajdujących
się w Suwalskim Parku Krajobrazowym, czy też oglądać zupełnie odmienny krajobraz okolic Augustowa z sandrami i morenami na czele. Obszar ten objęty jest ochroną przez Wigierski Park Narodowy. Na terenie Suwalszczyzny nie tylko krajobraz zasługuje na ochronę,
ale również wiele żyjących tutaj gatunków zwierząt i roślin, m.in. liczne gatunki storczyków, bocian czarny, kormoran czarny, czy bóbr, będący wizytówką Wigierskiego Parku Narodowego.
Natomiast wśród zabytków architektury należy przede wszystkim wymienić: wigierski klasztor, najdłuższy w Polsce kanał – Kanał Augustowski, budowany w latach 1824 – 1839,
z osiemnastoma śluzami, dzięki którym można pokonać 55-metrową różnicę poziomów. Obecnie dziewięć śluz jest dostępnych dla kajakarzy, którzy płynąc szlakiem Czarnej Hańczy, korzystają z nich. Podziwiać możemy również ruiny pałacu Paców w Dowspudzie, a także jedne z najwyższych w Polsce wiaduktów, które znajdują się w Stańczykach. Wiadukty
te mają około 36 metrów wysokości, dlatego też co roku organizowane są tutaj skoki
na bungee. Atrakcjami regionu są również: Uroczysko Święte Miejsce – miejsce kultów religijnych od czasów pogańskich, liczne zabytkowe kościoły, m.in.: w Studziennicznej, Jeleniewie, Krasnopolu, Bakałarzewie, Krasnymborze, a także bazylika sejneńska.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta