środa, 26 czerwca, 2024

Polacy nie gęsi?

Gramatyka, a w szczególności poprawność gramatyczna to bolączka wielu polskich uczniów. Niestety jeśli chcemy wyrażać się a przede wszystkim pisać poprawnie musimy znać obowiązujące zasady gramatyki. Pierwszą publikacją poświęconą składni języka polskiego była książka pod tytułem “Kultura jeżyka Polskiego” D. Buttler. W okresie PRL-u była to jedna z najczęściej stosowanych książek na studiach wyższych poświęconych polonistyce. Oczywiście po dziś dzień wszystkie zasady gramatyczne ujęte w tej książce, fleksja i słowotwórstwo są aktualne. Diametralnie zmieniła się jednak rzeczywistość w jakiej przyszło nam żyć. W efekcie książka ta przestała mieć swoje zastosowanie. Ogromną rolę w kształtowaniu współczesnego języka dzisiaj odgrywa przecież telewizja i internet. Informacje zawarte w tejże publikacji nie przystają więc do obecnych realiów. Prezenterzy w okresie PRL-u zdecydowanie bardziej dbali o swój sposób wyrażania. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że telewizja była wzorem. Dzisiaj telewizja wpływa bardzo źle na poprawność językową, nikt spośród występujących nie dba o poprawność językową. Trzeba również zauważyć, że język polski uległ licznym przeobrażeniem pod wpływem kultury angielskiej i amerykańskiej. W nowomowie polskiej możemy zauważyć mnóstwo nowych zwrotów, które pochodzą właśnie z języków romańskich. Naukowcy zajmujący się na co dzień językiem polskim twierdzą, że sytuacja ta kiedy przejmujemy zbyt wiele obcojęzycznych zwrotów nie jest dobra. Z drugije jednak strony wydają się oni zapominać o tym, że przecież przed drugą wojną światową, przez cały XVII, XVIII i XIX wiek polski język jak gąbka przejmował francusko brzmiące słowa. Nie można też zapominać o okresie zaborów, kiedy to urzędowym językiem był niemiecki czy rosyjski. Wpływy języka rosyjskiego w polskim języku widoczne są nadal.

Co się czyta