wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaUstawodawstwoUmiejętności heurystyczne

Umiejętności heurystyczne

Współcześnie pod pojęciem komunikacyjnych kompetencji językowych rozumie się zatem zarówno wiadomości, jak i umiejętność porozumiewania się, nazywane odpowiednio wiedzą deklaratywną i wiedzą proceduralną. Najogólniej można więc określić kompetencje komunikacyjne jako wiedzę o przedmiocie oraz zdolność posługiwania się tą wiedzą w konkretnych sytuacjach.

W opracowaniach Rady Europy, które to dokumenty są obecnie wiążące w kwestii organizowania treści procesu dydaktycznego komunikacyjne kompetencje językowe wiąże się z kompetencjami ogólnymi. Do kompetencji ogólnych zalicza się z kolei: wiedzę deklaratywną (wiedzę o świecie i kulturze itp.), wiedzę proceduralną (rozumianą pod pojęciem praktycznych umiejętności porozumiewania się oraz umiejętności interkulturalnych), uwarunkowania osobowościowe (postawy, motywacje, poglądy, system wartości, cechy osobowości itp.) oraz umiejętność uczenia się (wrażliwość językową i komunikacyjną, sprawność fonetyczną, techniki uczenia się i umiejętności heurystyczne).

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta