niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaBez kategoriiRodzaje zasiłków i ich funkcje

Rodzaje zasiłków i ich funkcje

Rola pomocy społecznej rozpoczyna się wtedy, kiedy dana osoba, bądź rodzina nie radzi sobie z różnego rodzaju problemami. Zazwyczaj są to problemy materialne, choć w większości przypadków brak funduszy na podstawowe potrzeby ma podłoże w innych czynnikach, takich jak brak wykształcenia, patologie rodzinne, nałogi, nieporadność wychowawcza, czy po prostu – niekorzystny los. Idąc do ośrodka pomocy społecznej warto wiedzieć, jakie są możliwości wsparcia tej instytucji i czego w ogóle można od niej oczekiwać.

Po pierwsze, zasiłki możemy podzielić na stałe, okresowe i celowe. Zasiłki są świadczeniami pieniężnymi, poza tą formą można także wyróżnić świadczenia niepieniężne. Są to z kolei wszelkiego rodzaju dobra, która poprawiają sytuację bytową rodziny. Warto wymienić tutaj przede wszystkim przekazywaną żywność, ubrania, dach nad głową, opiekę specjalistyczną – psychologiczną i medyczną, bilety, pracę opiekuna rodziny itp.

Powracając jednak do form pieniężnych, które stanowią najbardziej doraźną i najskuteczniejszą opcję, oczywiście jeśli są wydatkowe odpowiednio i nie przeszkadza w tym nałóg, wyróżniamy trzy formy zasiłków.

Zasiłek stały to taki, który zostaje przydzielony osobie całkowicie niezdolnej do pracy. O pozytywnej decyzji instytucji pomocy społecznej decyduje przede wszystkim średnia kwota dochodu przypadająca na członka rodziny oraz sytuacja danej osoby i możliwości zarobkowe.

Zasiłek czasowy przydzielany jest głównie ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiający pracę, niepełnosprawność oraz bezrobocie. W przypadku zasiłków celowych, przydziela się je na realizacje konkretnej potrzeby np. remontu, zakupu żywności, leków. Ostatnią formę stosuje się również w sytuacjach kryzysowych, na przykład w obliczu kataklizmu, niszczącego domy i pozbawiającego dachu nad głową określoną liczbę osób. W takiej sytuacji gmina bądź miasto może zadecydować o przyznaniu bezzwrotnych zasiłków, a ich kwota nie jest uzależniona od dochodów.

Co się czyta