środa, 26 czerwca, 2024

Polska myśl

Duży wpływ do rozwoju polskiej pomysłu glottodydaktycznej wnieśli wspominani już L. Zabrocki, T. Woźnicki, W. Pfeiffer, Franciszek Grucza. Do współczesnych językoznawców, zajmujących się glottodydaktyką, należą między innymi profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Miodunka, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Anna Dąbrowska, Piotr Garncarek z Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Burzyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego, etc.
Żeby zrozumieć metody i tendencje współczesnej glottodydaktyki warto sięgnąć po zagadnienia ogólne z kręgu tej dziedziny, które początek mają, jak już było wspomniane, mniej – więcej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Co się czyta