środa, 17 kwietnia, 2024

Młody nauczyciel

Kiedy człowiek zaczyna pracę w szkole, odkrywa, że to niesamowicie ciężka praca. Pierwszym problemem jest wypracowanie sobie autorytetu wśród uczniów i jakieś ogarnięcie ich. Młody nauczyciel z jednej strony chciałby być surowy i konsekwentny, z drugiej bardzo chce być lubiany i ciekawie prowadzić lekcje. Znaleźć równowagę między tymi dwiema postawami jest bardzo trudno i niestety często okazuje się, że to się nie udaje. Wtedy nie ma warunków do tego, żeby odbywała się jakakolwiek nauka, lekcje to zasadniczo chaos i pojawiają się problemy z dyscypliną. Jeżeli nauczyciel pozwoli sobie na taką sytuację, będzie mu bardzo trudno odbudować autorytet i stanowić dla uczniów wzorzec do naśladowania.
Nagminnym problemem młodych nauczycieli są relacje na linii rodzic – szkoła. Teoretycznie zawsze można rozmawiać i jakoś próbować dojść do porozumienia, obie strony mają bowiem ten sam cel, którym jest nauka. Ale zdarza się, że rodzice podważają kompetencje młodego pedagoga, a najgorzej jest, kiedy czynią to w obecności dzieci. Wtedy trzeba jasno stać na swoim stanowisku i nie pozwolić sobie na żadne rodzicielskie komentarze. To nauczyciel prowadzi lekcje i to on decyduje, jak powinny one wyglądać.
Oczywiście jeśli pedagog chce wymagać czegoś od uczniów, to musi zacząć od siebie. Lekcje powinny być ciekawe, a przede wszystkim perfekcyjnie przygotowane. Dobrze byłoby zadbać o to, żeby nauka sprawiała dzieciom chociaż trochę radości. Jest to możliwe do osiągnięcia, tym bardziej, że współczesna technologia pozwala na wykorzystanie wielu nowinek. Dopiero wtedy można osiągnąć sukces w tym zawodzie.

Co się czyta