środa, 17 kwietnia, 2024

Marketing-mix

Czym jest marketing-mix? Dla jednych to nieco tajemniczy zwrot, dla innych nazwa niezwykłej kompozycji. Są w niej umiejętnie połączone najważniejsze instrumenty marketingowe, dzięki którym można skuteczniej działać na rynku. Jakie to instrumenty? Pierwszym jest sam produkt, drugim – jego cena. Trzeci ważny instrument to kanały dystrybucji, czyli wszelkie sposoby rozpowszechniania i udostępniania klientom danego produktu. Ostatnim, czwartym elementem, jest promocja. Te cztery instrumenty to podstawa, choć marketing-mix w swej najnowszej odsłonie uwzględnia jeszcze trzy inne elementy. To pracownicy, bez których przedsiębiorstwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować, to wyposażenie firmy oraz przyjęte w danym przedsiębiorstwie procedury, określające sposoby postępowania. Wszystkie te instrumenty muszą się łączyć w spójną całość. Marketing w tej formie wymaga dokładnych analiz i projektów, dzięki którym wszystkie te instrumenty mogą być z powodzeniem stosowane w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta