niedziela, 23 czerwca, 2024

Historia regionu

Równie niepokojąca wydaje się być niewiedza uczniów na tematy związane
z regionalną literaturą i historią. Porównując ankiety wypełnione przez uczniów z tymi,
w których odpowiedzi udzielili nauczyciele, powstaje sprzeczność. Uczniowie nie pamiętają lekcji związanych z takimi tematami, mimo iż pedagodzy takowe realizują (o czym nie tylko świadczą ich odpowiedzi ankietowe, ale także udzielone wywiady i przedstawione
mi w niektórych przypadkach konspekty lekcji). Przyczyną tego może się wydawać brak pomocy dydaktycznych, ciekawych publikacji. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mówili, iż swoją wiedzę przede wszystkim czerpią z Internetu i od innych ludzi. Dlatego też słusznym zdaje się być stwierdzenie, iż potrzebny jest jakiś ciekawy pomysł na uatrakcyjnienie lekcji związanych z tematyką regionalną, która przez to, że jest bliższa może być atrakcyjniejsza
i bardziej zrozumiała, co z pewnością ułatwiłoby uczniom zrozumienie wielu tematów zarówno w kształceniu literackim, jak i językowym.
Najmniej uczniowie jednak wiedzą na temat historii regionu, posiadają sporą wiedzę związaną ze znanymi ludźmi Suwalszczyzny, choć w większości wymieniali jednak współczesne im osoby.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta