niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaBez kategoriiDziałalność świetlicy - wolontariusze

Działalność świetlicy – wolontariusze

Działalność świetlicy może być wspierana przez wolontariuszy, zwłaszcza w
zakresie rozszerzenia opieki nad dziećmi oraz rozwijania ich prywatnych
zainteresowań i zdolności.
a. Wolontariuszem w świetlicy środowiskowej może być osoba:
pełnoletnia,
niekarana,
posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w świetlicy środowiskowej, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii.
b. Kierownik świetlicy posiada obowiązek zawrzeć pisemne porozumienie o zatrudnieniu wolontariusza. Ponadto obowiązkowo musi ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych, a w miarę sposobów od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania zadań oraz przed rozpoczęciem pracy poinformować o zadaniach, obowiązkach oraz konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.
c. Porozumienie, które zawiera kierownik świetlicy z wolontariuszem, określa:
zakres, sposób i czas wykonywania zadań poprzez wolontariusza,
zobowiązanie wolontariusza do funkcjonowania w porozumieniu i za zgodą kierownika świetlicy albo wyznaczonego przez niego wychowawcy,
zobowiązania wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach, dotyczących dzieci znajdujących się w placówce oraz ich rodzin,
postanowienia o możliwości rozwiązania porozumienia.
d. Wolontariusz projektuje zadania odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika świetlicy lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.
e. Na prośbę wolontariusza kierownik świetlicy wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń, odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz danej świetlicy.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta