wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaBez kategoriiDziałalność gospodarcza a rozliczenie podatkowe

Działalność gospodarcza a rozliczenie podatkowe

Na początku prowadzonej działalności oraz przy jej rejestracji niezbędny będzie wybór formy rozliczenia podatkowego. W systemie podatkowym mamy do wyboru kilka sposobów. Decydując się na jeden z nich, warto rozważyć za i przeciw, porozmawiać z osobą znającą tematykę księgowości oraz specyfikę danej działalności.

Karta podatkowa to forma dedykowana dla małych przedsiębiorstw o niskich, nie zawsze regularnych dochodach. Istotą rozliczeń w ramach karty podatkowej jest płacenie podatku zryczałtowanego raz w roku, brak konieczności składania miesięcznych deklaracji o dochodach, a także innego rodzaju ewidencji. Natomiast podatnik nie jest zwolniony od wystawiania rachunków lub faktur na życzenie klienta, o czym należy pamiętać. Karta podatkowa uniemożliwia również odliczanie strat, czy kosztów prowadzonej działalności.

Rozliczenie ryczałtowe jest uważane za jedną z wygodniejszych form, jednak nie każdy może z niej skorzystać. Wyłączeni z takiej opcji są właściciele apteki, kantoru i kilku innych form działalności. Podatnik wybierający tę formę rozliczeń informuje urząd skarbowy na początku roku, najpóźniej do momentu uzyskania pierwszego dochodu. W tym rozliczeniu konieczna jest ewidencja przychodów, nie istotne są natomiast koszty.

Istnieje także możliwość skorzystania z zasad ogólnych w formach opodatkowania, a więc z progu podatkowego, bądź podatku liniowego. Stosuje się wtedy księgę przychodów i rozchodów lub księgę rozrachunkową.

Warto dodać, że przedsiębiorca, który nie podjął decyzji o formie rozliczenia przy rejestracji działalności w systemie CEIDG, bądź nie złoży odpowiedniego oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego, zostaje przypisany do formy rozliczania podatkowego na zasadach ogólnych. Ponadto formę rozliczeń można zmienić również na początku roku podatkowego.

Co się czyta