środa, 26 czerwca, 2024
Strona głównaNaukaGłówne obszary księgowości

Główne obszary księgowości

Istnieją trzy główne obszary funkcjonalne w rachunkowości, które należy wziąć pod uwagę we współczesnej rachunkowości dla każdej firmy. Te trzy to rachunkowość finansowa, rachunkowość wydatków i rachunkowość zarządcza.

Pierwszy obszar, czyli rachunkowość finansowa, jest przydatny przede wszystkim do okresowego określania wyników działalności; na przykład rok. Pomoże to określić długoterminowy przyszły kurs. Z ekonomicznego punktu widzenia rachunkowość finansowa traktuje pieniądz jako czynnik produkcji.

Rachunkowość kosztowa i zarządcza to narzędzia, które pomagają kierownictwu w codziennym podejmowaniu decyzji. Administracja kosztami i zarządzaniem sama w sobie nie ma znaczenia. Te dwie funkcje pomagają w zarządzaniu w biznesie, wraz z innymi kluczowymi czynnikami związanymi z prowadzeniem biznesu. Ważnymi czynnikami mogą być popyt, podaż, konkurencja, dostępność surowców, logistyka itp.

Drugi obszar, rachunek kosztów, służy do określenia wartości bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcji. Na podstawie tej wartości kierownictwo może podjąć świadomą decyzję o poprawie wydajności produkcji. Z ekonomicznego punktu widzenia kalkulacja kosztów jest miarą wyników ekonomicznych. Informacje te zapewniają kierownictwu jasne wskazanie wyników ekonomicznych majątku produkcyjnego przedsiębiorstwa.

Kalkulacja pomaga również kierownikowi sprzedaży w ustalaniu cen. Ponieważ jednak rachunek kosztów jest miarą wyników ekonomicznych, nie można go uznać za absolutnie dokładną podstawę do ustalania cen. Dzieje się tak, ponieważ ceny sprzedaży są bardziej decyzją ekonomiczną. Nie byłoby nie na miejscu stwierdzenie, że ceny zależą zasadniczo od czynników rynkowych. Ceny zależą bardziej od podaży, popytu i konkurencji, a mniej od kosztów. Na przykład wysoki popyt w połączeniu z brakiem konkurencji oznaczałby, że przedsiębiorstwa mogą pobierać wyższe ceny za swoje produkty, znacznie przewyższające koszty.

Trzeci obszar, czyli rachunkowość zarządcza, jest ściśle powiązany z rachunkowością kosztów. Chociaż ewoluowała z rachunku kosztów, rachunkowość zarządcza odgrywa szerszą rolę w decyzjach zarządczych. Mierzy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa jako całości w odniesieniu do środowiska gospodarczego, w którym działa przedsiębiorstwo. Ta funkcja rachunkowości ma na celu połączenie informacji finansowych i kosztów w szerszym aspekcie.

Wreszcie, rachunkowość zarządcza odgrywa ważną rolę we wspomaganiu i doradzaniu kierownictwu w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Uświadamia kierownictwu implikacje ekonomiczne i konsekwencje ich decyzji. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to dokładne badanie pieniądza jako zasobu gospodarczego, a jednocześnie traktowanie go jako miernika wyników ekonomicznych. Pozwala to kierownictwu na zmierzenie go jako ekonomicznego czynnika produkcji, na przykład zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Jest więc jasne, że rachunkowość ma do odegrania inną rolę w trzech różnych obszarach, które są równie istotne. Wraz z nadejściem księgowości komputerowej bardzo łatwo stało się dla kierownictwa kontrolowanie informacji księgowych na wyciągnięcie ręki. Programy księgowości finansowej umożliwiają tworzenie sprawozdań finansowych oraz różnych zestawień kosztów i MIS niemal natychmiast po naciśnięciu jednego przycisku. Teraz tylko uciążliwa część księgowości polega na wprowadzaniu danych. Menedżerowie finansowi muszą upewnić się, że do systemu wprowadzane są znaczące dane, aby uzyskać istotne informacje. Należy przeprowadzić właściwą kategoryzację i za wszelką cenę unikać kluczowych błędów, tak aby kierownictwo otrzymało dokładne informacje finansowe.

Co się czyta