Trudno jest ustalić, w którą firmę zainwestować. Kiedy szukałem firmy, w której mógłbym uczestniczyć, miałem trudności ze zrozumieniem, czego szukać i co to jest kilka czerwonych flag. Zebrałem kilka kluczowych danych, które możesz wykorzystać do ustalenia, czy warto zainwestować w firmę.

Jakie są zarobki?

Wynik ma kluczowe znaczenie dla postrzegania akcji jako dobrej inwestycji. Ponieważ dochód jest niewystarczający, trudno jest ocenić, ile jest warta firma. Podczas gdy bieżące zyski zostały przeoczone podczas boomu akcji internetowych, inwestorzy nadal kupowali akcje firm, które w przyszłości miały przynosić zyski. Wynik można określić na trzy sposoby:

Wzrost zarobków:

Wzrost zarobków wyrażony jest w procentach. Te wartości procentowe są zbierane z miesiąca na miesiąc lub z kwartału na kwartał. Założeniem wzrostu zysku jest to, że obecnie raportowany zysk powinien być wyższy niż poprzednio raportowany zysk. Ostrzegam jednak, że niektórzy mogą twierdzić, że jest to „zacofane” i że przyszłe zarobki są bardziej krytyczne. Chociaż wzorzec wzrostu jest jednym z podstawowych narzędzi dla firmy, stosunek współczynnika wzrostu jest ważny.

Jakość wyników:

Jakość wyniku pozytywnie wpływa na ocenę statusu firmy. Proces ten jest pozostawiony profesjonalnemu analitykowi, ale okazjonalny analityk może podjąć kilka kroków w celu ustalenia zysków firmy.

Na przykład, jeśli firma zwiększy swoje zyski, ale przychody spadną, a koszty wzrosną, możesz zapewnić, że wzrost ten nie będzie trwał.

Jaki jest zwrot z kapitału (ROE)?

Zwrot z kapitału jest miarą skuteczności zarządzania marką w celu osiągnięcia zysku z pieniędzy powierzonych inwestorom.

Zwrot z inwestycji jest najczystszą formą wyceny i może być jeszcze bardziej rozbity. ROE można porównać z ogólnym rynkiem, a następnie z innymi grupami w branży. Jeśli nie ma dochodów, ROE byłoby oczywiście ujemne. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie historycznego ROE firmy, aby ocenić jej spójność.

Chociaż te trzy funkcje mogą stanowić dobrą inwestycję w dobrą firmę, nie zadowalaj się nimi sam. Postaraj się zebrać jak najwięcej danych, aby podjąć najlepszą możliwą decyzję.