Utrata mienia z powodu porażenia

Zarażenie przechowywanej żywności przez myszy powoduje większą stratę niż tylko to, co jedzą myszy. Za sześć miesięcy para myszy zje około 4 funtów jedzenia. Te same myszy wytwarzają około 18 000 odchodów z tego, co jedzą. Zanieczyszczenie żywności spowodowane przez tę samą parę myszy jest około dziesięciokrotnie większe niż spożycie paszy. Podejrzenie zanieczyszczenia znacznie przyczynia się do tej straty.

Z powodu codziennego skażenia żywności rząd faktycznie sankcjonuje pewną ilość włosów i kału gryzoni za ilość żywności wysyłanej do spożycia przez ludzi. Inspektorzy zdrowia niestrudzenie pracują nad potępieniem sklepów spożywczych za większe niż dopuszczalne zanieczyszczenie.

Inwazja myszy domowych prowadzi również do znacznych szkód majątkowych, które wykraczają poza szkody w sklepach spożywczych. Tkaniny, dokumenty, książki i dzieła sztuki padają ofiarą nieustannego gryzienia myszy domowych. Gryzonie te często gryzą izolację przewodów elektrycznych. Szacuje się, że co roku szacuje się, że miliony milionów dolarów szkód spowodowanych przez pożary elektryczne. Pożary te są często zgłaszane jako „nieznana przyczyna”.

Nosiciele chorób

Myszy domowe nie mają tak dużego wpływu, jak szczury, na ich potencjał przenoszenia chorób, jeśli nie zostaną uwzględnione zanieczyszczenia żywności. Jednak ich skutków jako nosicieli chorób nie należy ignorować. Myszy domowe i przenoszące je pasożyty są odpowiedzialne za przenoszenie wielu chorób.

Salmonella

Zainfekowane odchody gryzoni mogą zanieczyścić zasoby żywności i doprowadzić do rozprzestrzeniania się pewnego rodzaju bakteryjnego zatrucia pokarmowego zwanego salmonellozą. Myszy najprawdopodobniej będą bardziej produktywnymi nosicielami tej choroby niż szczury.

Ospa Rickettsialna

Rickettsia akari jest rodzajem bakterii, która powoduje wysypkę typu ospa wietrzna. Choroba ta przenoszona jest na ludzi przez myszy, a następnie przez ugryzienie roztocza myszy domowej, który ją atakuje.

Zapalenie opon mózgowych

Wirusowa infekcja myszy domowych zwana limfoidalnym zapaleniem naczyniówki i mózgu może również zarazić ludzi. Jest przenoszony przez zanieczyszczone odchody lub kurz.

Leptospirosis (choroba Weila)

Choroba Weila to infekcja bakteryjna wywołana przez krętki z rodzaju Leptospira, która dotyka ludzi i różne zwierzęta. Chociaż myszy domowe są częściej przenoszone od szczurów na ludzi, są poważnymi nosicielami tej choroby.

Zapalenie skóry

Ukąszenie roztoczy myszy domowej może przenosić na ludzi chorobę, która prowadzi do nieprzyjemnego podrażnienia skóry i swędzenia. Przyczyna tego podrażnienia jest często mylona z wysypką cieplną, pchłami, alergiami i innymi przyczynami. W niektórych porach roku roztocza te mogą rozprzestrzeniać się po całym domu dotkniętym przez inwazję myszy.

Gorączka ugryzienia szczura, Ray Fungus i Ringworm

Te i inne choroby są powszechnie przenoszone przez myszy domowe. Zakażenia mogą być spowodowane odchodami myszy, przenoszonymi przez same myszy lub przenoszonymi na zwierzęta domowe, a następnie przenoszonymi na ludzi.

Podsumowanie

Myszy domowe co roku powodują miliony szkód materialnych i zanieczyszczenia żywności. Pozostaje jednym z najdroższych odpływów gryzoni w gospodarce narodowej. Chociaż robią to rzadziej niż szczury, nie należy lekceważyć roli myszy domowych w przenoszeniu chorób na ludzi. Kompleksowe procedury kontroli myszy są niezbędne do skutecznego ograniczenia wpływu na przestrzeń życiową człowieka i jego poważnego wpływu ekonomicznego.