Szkolenia

őwiadomi tego, że człowiek uczy się całe życie oraz tego, że od każdego możemy nauczyć się czegoś nowego, oferujemy swoim członkom dwa systemy szkoleń. Będą to szkolenia, które zakupić można w pakiecie grupowym, w przypadku, gdy zbierze się 10 chętnych osób – szkolenie w takim przypadku jest tańsze, pozwala również na zorganizowanie panelu dyskusyjnego w celu omówienia wybranej tematyki oraz spontaniczną „burzę mózgów”. Drugim rodzajem szkoleń są szkolenia wewnętrzne – każdy z nas ma swoje doświadczenia, zainteresowania, opinie na dany temat. Lubimy dzielić się swoją wiedzą, dlatego co tydzień każdy z członków, według kolejności, przygotowuje szkolenie dla reszty zespołu.

Ideą szkoleń jest poszerzenie wiedzy na tematy interesujące członków klubu, dlatego wszystkich zachęcamy do składania propozycji, czego by miały dotyczyć.

Zdobywana wiedza pozwala na stymulowanie własnego rozwoju osobistego, znajdywanie nowych inspiracji i wdrażanie nowatorskich rozwiązań do swojego biznesu, a co za tym idzie – sprawianie, by rósł w siłę.