sobota, 20 lipca, 2024

Networking

Networking jest formą nawiązywania kontaktów oraz utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia. Innymi słowy jest to budowanie sieci kontaktów, dzięki którym mamy możliwość rozwoju naszej kariery zawodowej. Nie chodzi tu jednak o płytkie, krótkotrwałe relacje czy spotkania z innymi osobami. Regułą skutecznego networkingu jest pielęgnowanie nawiązanych już kontaktów i dążenie do takich relacji z ludźmi, abyśmy właśnie wtedy, gdy potrzebujemy pomocy czy zgłębienia wiedzy na jakiś temat, mieli pewność, że mamy się do kogo zwrócić, jednocześnie odwzajemniając w przyszłości to, co sami otrzymaliśmy.

Ideą naszego działania jest dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami, pomysłami i bycie dla innych wsparciem. Podczas spotkań członków klubu Promokraci właśnie na taką formę nawiązywania kontaktów kładziemy nacisk. Dzięki nieformalnemu charakterowi spotkań, członkowie będą mieli okazję swobodnie porozmawiać, poznać się nazwajem, wymienić się doświadczeniami, pomysłami, a także stworzyć zaplecze wzajemnego zaufania i akceptacji. Jest to doskonały sposób na zwiększenie swojej widoczności na rynku, jak również poznanie interesujących osób, gotowych do nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta