sobota, 20 lipca, 2024
Strona głównaMetodykaMetody alternatywne

Metody alternatywne

Metody niekonwencjonalne/alternatywne. Z pewnością ciekawsze są metody niekonwencjonalne, natomiast czy są bardziej skuteczne w dobie współczesnej glottodydaktyki?
Niewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie w każdej sytuacji ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i  emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta