niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaUstawodawstwoJęzyk i jego funkcje

Język i jego funkcje

Mowa a co za tym idzie język jest czymś tak zupełnie powszechnym, że nawet nie zastanawiamy się nad tym jaką funkcję może pełnić. Jak dowodzą badania naukowe z dziedziny językoznawstwa istniej cały szereg funkcji jakie pełni język. Oprócz tego, że jest środkiem do przekazywania informacji pełni również funkcję socjalizującą. A skoro już mowa o społecznym znaczeniu języka nie można pominąć tego, że język jest nośnikiem kultury. Należy również pamiętać, że do jednych z najważniejszych funkcji językowych zalicza się funkcję poznawczą. W jaki sposób możemy poznawać świat, zdobywać nową wiedzę jeśli nie właśnie poprzez język? Język służy również do opisywania zastanej rzeczywistości. Za pomocą języka można również wyrażać swoje emocje i uczucia. Szereg badań naukowych pozwala określić nawet funkcje języka wynikające z potrzeby mówienia. Polski uczony w postaci Bronisława Malinowskiego twierdzi, że język może mieć funkcję fatyczną. Można to interpretować jako przekazywanie informacji opisujących ogólny stan rzeczy, których intencją jest nawiązanie relacji z drugim człowiekiem. Co więcej język może mieć również moc sprawczą. Jest to szczególnie wyrażane poprzez religię. W Polsce krąży mnóstwo sformułowań o intencji sprawczej na przykład Obyś smażył się w piekle, Idź do Diabła, Bywaj zdrów. Dla większości spośród nas najważniejszą funkcją językową jest funkcja interaktywna czyli pozwalająca na nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Język pozwala na tworzenie skomplikowanych sieci społecznych, wzajemnych interakcji. Niemal każdy naród posługuje się językiem, który jest osadzony w pewnych wartościach kulturowych czy społecznych. Pamiętajmy również, że język bezustannie ulega przeobrażeniom. Trudno dziś spotkać wśród młodych osób, kogoś kto posługiwałby się przepiękną polszczyzną taką jaką można usłyszeć na przedwojennych filmach.

Co się czyta