poniedziałek, 24 czerwca, 2024

Edukacja a kariera

Obecnie w Polsce wiedza i odpowiednia edukacja nie gwarantują już dla udanej ścieżki kariery. Obecny system szkolnictwa nie jest optymalny, gdyż tworzy nadprodukcję absolwentów pewnych kierunków, co sprawia, że nie mogą oni rozpocząć kariery zawodowej we własnym zawodzie. Taka sytuacja sprawia, że dalsza edukacja dla takich osób staje się koniecznością. Nowa wiedza przyczynia się do tego, że ich kariera może się rozwinąć w lepszym kierunku i sprawić, że będą bardziej zadowoleni z wykonywanej pracy.
Kariera zawodowa musi być planowana już w czasie studiów. Jednak podczas studiów wielu studentów jeszcze nie wie, jak pokierować swoją przyszłością i co chcieliby robić. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą organizowane na terenach uczelni targi pracy, na których studenci mogą spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i zapoznać się z ofertami pracy. Podczas takich spotkań mogą również dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji na staże i praktyki. Pracodawcy przychylnym okiem patrzą na aktywnych studentów, którzy w czasie edukacji znajdują czas na podejmowanie działalności w organizacjach studenckich, organizacjach z sektora ngo.
Należy zwrócić uwagę na to, że studenci powinni skupić się odbywaniu praktyk nawet za niewielkie pieniądze w firmach o ugruntowanej pozycji. Sama edukacja jest niewystarczająca, aby młody człowiek mógł osiągnąć sukces zawodowy. Zdobywanie doświadczeń oraz pozyskiwana wiedza sprawiają, że ma on w przyszłości większe szanse na odniesie sukcesu.
Wielu młodych ludzi chciałoby osiągnąć szybko zadowolenie zawodowe i finansowe, ale nie jest to jednak możliwe bez ciężkiej pracy.

Co się czyta