środa, 17 kwietnia, 2024

Edukacja

Każdy z nas już w dzieciństwie poddany został procesowi edukacji.
Edukacja nieformalna, czyli ta która rozpoczyna się tak na prawdę od narodzin, pozwala nam na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wkroczenia w edukację formalną (szkolną). Przychodząc na świat zostajemy zapoznawani z otoczeniem, poznajemy podstawowe pojęcia, kształtowane są w nas zachowania i postawy. Wszystko to dzięki rodzicom oraz innym członkom rodziny, którzy zaangażowani są w naszą edukację. Wkraczając w etap szkolny zdobywamy wiedzę z różnych dziedzin. Na tym etapie wiedza zdobywana jest głównie poprzez zabawę. Dzieci na tym etapie zdobywają między innymi wiedzę z takich przedmiotów jak: matematyka, język polski, język obcy, przyroda. Poziom przekazywanej wiedzy jest dostosowany do wieku i możliwości danej grupy wiekowej.
Warto wspomnieć, iż języki obce wprowadzane są już w przedszkolach. Dzieci w tym wieku są bardzo ciekawe i zaangażowane. Z ogromną radością podchodzą do zajęć w obcym języku. Poprzez zabawę poznają podstawowe słownictwo ( poznają nazwy zwierząt, kolory i tym podobne).
Edukacja niewątpliwie ma ogromny wpływ na nasze życie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają nam podejmować korzystne dla nas decyzje. Wyedukowany człowiek, to człowiek świadomy i zdolny do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości jego życia.
Umiejętności zdobyte podczas procesu edukacji pozwalają na zdobycie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej.
Wykształcenie zdobyte podczas całego procesu edukacji jest gwarantem sukcesu w życiu dorosłym. Im wyższe posiadamy wykształcenie, tym lepiej postrzegamy otaczający nas świat. Podejmujemy lepsze i trafniejsze decyzje.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Co się czyta