niedziela, 23 czerwca, 2024

Bez nauki ani rusz

Obowiązek uczęszczania do szkoły spoczywa na każdym dziecku od siódmego do szesnastego roku życia. Szkoła zatem to instytucja bez której nie można się obejść.
Jakie pełni zadania? Przede wszystkim kształci i wychowuje. Nauka staje się priorytetem, w realizacji którego nieodzowną rolę pełni nauczyciel. On to podczas lekcji dzieli się swoją wiedzą, starając się w jak najdoskonalszy sposób przekazać ją podopiecznym.
Nauka daje możliwości realizacji na wielu podłożach, pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Ciekawie prowadzone lekcje to nie tylko suche fakty, ale i radość uczestnictwa w dialogu grupowym, kooperacji z rówieśnikami. Szkoła to zaczątek prawdziwego życia, podwalina dorosłości. Od tego w jaki sposób zostaniemy do niego przygotowani, zależeć będzie w dużej mierze, jakimi ludźmi będziemy w przyszłości, jakim ideałom oraz wartościom zaufamy. Nauczyciel spełnia zatem ważną rolę w kreowaniu ludzkiego charakteru.
Wychowanie to nie tylko rodzina, ale także szkoła – drugi dom. Szkoła od której nie tylko można, ale i należy wymagać pomocy. Poprzez edukację kształtuje się postawę dojrzałej osobowości – człowieka otwartego na innych, życzliwego oraz chętnego do niesienia pomocy bliźnim. Lekcje uczą miłości wobec Ojczyzny, uczą szacunku i pokory. Edukują w kierunku upowszechniania zasad tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Szkoła umożliwia rozwój każdego ucznia według indywidualnych predyspozycji. Daje możliwość uczestnictwa w wielu kołach zainteresowań, sprawdzania nabytej wiedzy w konkursach i olimpiadach.
Prawdziwe szczęście spotkało tych, co na swojej drodze trafili na pedagogów z pasją. Tacy nauczyciele to nadzwyczajny skarb.

Co się czyta